لوازم یدکی پمپ های دیافراگمی

پمپ های دیافراگمی که به عنوان پمپ های ضد انفجار نیز شناخته می شوند دارای قطعات مختلفی هستند
این قطعات شامل:
دیافراگم ها
توپ
جاتوپی یا سیت
سه راهی